02166912678
تهران.میدان توحید.خیابان توحید.خیابان طوسی.پلاک 63.واحد 4

Home Page

Thumbs up

Register Now

Complete registration form
With CME Points

7th Annual International Clinical Oncology Congress

2-4 February 2023

Time left until the first day of Congress

0

روز

0

ساعت

0

دقیقه

0

ثانیه

Congress Timetable

Physics
Nursing
Thumbs up

Submit your article now!

Last time to Submit Articles

Holding the 7th Annual Clinical Oncology Congress at the Olympic Hotel in Tehran

To know more and better about the congress hall, a map of the hall has been prepared and you can download it.

Executive Members

Staff

Frequently Asked Questions

A number of your most frequently asked challenges and questions regarding the 7th International Congress of Clinical Oncology have been answered

شما می‌توانید از لینک‌های مرتبط با ارسال مقاله که پس از عضویت و ورود فعال می‌شود استفاده فرمایید.

در صورت پذیرش، مقاله شما به صورت پوستر در محل برگزاری کنگره ارائه خواهد شد و در کتابچه مقالات کنگره نیز چاپ خواهد شد.

بله، هزینه شرکت در کنگره متعاقبا در همین سایت اعلام خواهد شد.

بله شرکت در کنگره برای گروه‌های هدف دارای امتیاز بازآموزی است.

بله؛ هزینه شرکت در کنگره و لینک پرداخت متعاقبا در سایت اعلام خواهد شد.

در صورت موافقت اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی، ممکن است رشته‌های دیگری نیز به این فهرست اضافه شود و این فهرست در آینده به روز‌رسانی خواهد شد.

بله، امکان ثبت نام در سایت کنگره را دارند.