02166912678
تهران.میدان توحید.خیابان توحید.خیابان طوسی.پلاک 63.واحد 4

دانلود اسلاید سخنرانی های کنگره

هیئت اجرایی کنگره

مجریان و دست اندرکاران هفتمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی

برنامه زمانی کنگره

برنامه برگزاری کنگره

ساعت برگزاری برنامه‌های کنگره

حامیان هفتمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی