پیش گفتار مسئول کارگروه رادیوبیولوژی

پیش گفتار مسئول کارگروه رادیوبیولوژی

به نام خداوند جان و خرد

همکاران ارجمند و گرامی

سپاس خداوندی را که به عنایت او و با همت و همکاری صمیمانه هیات مدیره محترم انجمن کلینیکال انکولوژی، یکبار دیگر توفیق مطرح کردن مباحثی در زمینه رادیوبیولوژی بالینی را یافته ایم تا در خدمت اساتید معزز و همکاران محترم و دانشجویان گرامی فعال در حوزه رادیوبیولوژی و کلینیکال انکولوژی کشور باشیم.

 اگرچه به دلیل فشردگی برنامه، زمان کوتاهی در دو جلسه به مباحث بسیار گسترده رادیوبیولوژی اختصاص داده شد، اما تلاش خواهد شد تا در این فرصت کوتاه، به هدف اصلی از برگزاری این همایش علمی که همانا به روز نمودن اطلاعات، تبادل دیدگاه ها و آشنایی با پیشرفت های جدید در حوزه رادیوبیولوژی و استفاده درست از یافته های تحقیقاتی در شرایط بالینی است، دست یابیم. طی دهه های گذشته، توسعه و استفاده از روش ها و تکنولوژی زیست شناسی مولکولی و ژنتیک موجب شد تا به طور قابل توجهی آگاهی ما از پاسخ های سلولی سلول های تومور و سالم به تشعشع و نیز شیمی درمانی افزایش یابد. طی سه دهه گذشته درک ما از دیدگاه DNA محور از آسیب های ناشی از تابش به یک دیدگاه بیولوژیکی که اهمیت ریز محیط سلولی و همچنین مکانیسم های ژنتیکی را شامل می شود، تغییر کرده است. در این جلسات سعی خواهد شد به مباحث مهمی مانند حساسیت پرتوی ذاتی، سازگاری پرتوی و اثر همسایگی، فرایندهای بیولوژیکی موثر بر نتیجه پرتودرمانی پرداخته شود. در حالی که مکانیسم های زمینه ای این اثرات و پاسخ ها به خوبی تعریف نشده اند، آشکار است که پیامدهای آن ها گسترده تر از حیطه رادیوبیولوژی است. در نتیجه با توجه به انکولوژی پرتوی مدرن، بینش مکانیستی ناشی از تحقیقات زیست شناسی پرتوی مولکولی ابزارهایی را برای توسعه استراتژی های جدید درمان فردی و هدف گیری مولکولی در انکولوژی پرتوی برای بهبود بیشتر پاسخ های تومور و کاهش واکنش های بافت طبیعی فراهم خواهد کرد. در انکولوژی پرتوی، تحقیق و توسعه در سه دهه اخیر منجر به بهبود قابل توجهی در درک ما از پاسخ های سلول های طبیعی و سرطانی شده است. واکنش های سمیت بافت های طبیعی به پرتوهای یونساز یک محدودیت عمده در کارایی پرتودرمانی است. بنابراین شناسایی نشانگرهای مولکولی در مسیرهای مختلف پاسخ سلولی ممکن است به پیش بینی و مدیریت سمیت پرتوی در بافت های طبیعی پس از پرتودرمانی کمک کند.

به همین دلیل است که تاکید ما در این نشست بحث در مورد موضوعاتی مانند رادیوبیولوژی آینده برای رادیوتراپی های پیشرفته و دقیق، رادیوژنومیک و پرتودرمانی شخصی شده است. به طور کلی هدف ما بحث در مورد آخرین تحولات در زمینه های رادیوبیولوژی پایه و بالینی با همکاران انکولوژیست بالینی است. برای ترویج ترجمه نتایج تحقیقات بنیادی به کاربرد بالینی، گفتمان و تبادل اطلاعات بین دانشمندان علوم پایه و علوم بالینی حائز اهمیت و ضروری است.

مشتاقانه منتظر مشارکت و حضور گرم شما در کنگره هستیم.

 

دکتر حسین مزدارانی

استاد ژنتیک پزشکی / رادیوبیولوژیست

دانشگاه تربیت مدرس

نوشته های مرتبط