دستورالعمل ارسال مقالات

راهنمای ارسال مقاله

راهنمای ارسال چکیده

آیین نامه ارسال

آخرین مهلت ارسال چکیده برای ISRO 2024 در 21 دسامبر 2023 است.

چکیده ها باید به صورت آنلاین از طریق http://submit.iscocongress.com ارسال شوند.

برای هرگونه سوال در مورد فرآیند ارسال آنلاین، لطفاً به javadinia.alireza@gmail.com ایمیل بزنید.

هدف

3.1. چکیده بالینی:

سرطان پستان

تومورهای CNS

مدیریت سرطان در دوران COVID-19

غربالگری سرطان

تومورهای غدد درون ریز و عصبی غدد درون ریز

سرطان های دستگاه گوارش

سرطان های دستگاه تناسلی

سرطان های زنان

سرطان های سر و گردن

بدخیمی های خونی

سرطان های ریه

مراقبت تسکینی

روان انکولوژی

تومورهای کودکان

سارکوم

سرطان های پوست

3.2. چکیده فیزیک:

3.3. چکیده رادیوبیولوژی:

رادیوبیولوژی بافت طبیعی

رادیوبیولوژی تومور

ایمونو رادیولوژی

3.4. چکیده RTT:

معیارهای پذیرش

4.1. اصالت:

با ارسال چکیده ای که برای ارائه در ISRO 2024 در نظر گرفته شده است، اولین نویسنده (= ارائه دهنده) تضمین می کند که مطالب قبلاً قبل از 15 فوریه 2024 در هیچ نشریه ای (تحت داوری همتا) منتشر نشده است.

مقالات منتشر شده که روش کار آن ها کارآزمایی بالینی بود، زمان انتشار آنها در بازه 2022 و به بعد بوده و محل اجرا آن ها در داخل کشور می باشند.بصورت موردی و با هدف آشنایی محققین با پژوهش های صورت پذیرفته در مراکز آموزشی درمانی کشور قابلیت پذیرش را دارا می باشند.

4.2. قالب های قابل پذیرش

تحقیق اصلی

بررسی سیستماتیک

متاآنالیز

مواردی که قابل پذیرش در کنگره نمی باشد

بررسی ها

گزارش های موردی/مجموعه های موردی

مقالات فرضیه یا پروپوزال

نامه ها، تفسیرها یا مقالات

قطعات عقیده

دستورالعمل های عمل بالینی

هر نوع ادبیات ثانویه دیگری

تک نگاری ها

4.3. ساختار انتزاعی

نام و وابستگی نویسنده نباید در عنوان چکیده و محتوای چکیده وجود داشته باشد زیرا چکیده باید برای بررسی کور شود.

عنوان چکیده باید شامل کلمات کلیدی قابل توجهی باشد که محتوای چکیده را منعکس کند

چکیده ها نباید بیش از 350 کلمه باشد. برای هر جدول، نمودار یا شکل گنجانده شده 50 کلمه کسر کنید. به عنوان مثال، با دو رقم، حداکثر تعداد کلمات 250 است.

تصاویر مجاز نیستند زیرا به خوبی بازتولید نمی شوند. جداول، نمودارها و شکل های مختصر و واضح پذیرفته می شود (حداکثر 1 صفحه در US Letter، کاغذ 8.5 x 11 اینچی).

چکیده به شکلی قابل فهم ارائه شده و به زبان انگلیسی استاندارد نوشته شده است

چکیده باید شامل سرفصل های اصلی پیشینه و اهداف، روش ها، نتایج و نتیجه گیری باشد.

روش‌ها آزمایش‌ها و تحلیل‌های اصلی را پوشش می‌دهند (در صورت وجود)

نتایج، یافته‌های مربوط به هدف اولیه (و ثانویه، در صورت وجود) را پوشش می‌دهد

نتیجه گیری به شیوه ای مناسب ارائه شده و توسط داده ها پشتیبانی می شود

از اصطلاحات عمومی برای نام داروها استفاده کنید

اختصارات استاندارد ممکن است بدون تعریف استفاده شوند. اختصارات غیر استاندارد باید به حداقل برسد و پس از اولین استفاده از کلمه یا عبارت در پرانتز قرار گیرند.

از سیستم بین المللی (SI) برای واحدها استفاده کنید

فرآیند بررسی

هر چکیده توسط حداکثر دو داور کور شده و امتیازدهی خواهد شد.

داوران بر اساس دسته چکیده (بالینی، فیزیک، رادیوبیولوژی، RTT) انتخاب می شوند.

چکیده بر اساس شایستگی علمی و اصالت پذیرفته می شود.

به طور کلی، به خاطر داشته باشید که چکیده شما بر اساس معیارهای زیر رتبه بندی می شود:

آیا طرح مطالعه معتبر است؟

آیا روش ها مناسب هستند؟

اهمیت نتایج چیست؟

نوشته های مرتبط