پیش گفتار مسئول کارگروه کارشناسان رادیوتراپی

پیش گفتار مسئول کارگروه کارشناسان رادیوتراپی

خداوند بزرگ را سپاس مي نهيم كه امسال نيز با مساعدت مسئولين محترم انجمن راديوتراپي آنكولوژي ايران، دبير علمي و اجرايي ششمين كنگره بين المللي كلينيكال آنكولوژي، اين فرصت به كارشناسان راديوتراپي ايران داده شد كه ششمين گردهمايي علمي سالانه خود را برگزار كنند.
امسال با توجه به محدود بودن زمان ارائه ها ترجيح داده شد كه در اين فرصت كوتاه بيشتر به ارائه دستورالعمل هاي كاربردي مرتبط با موضوعات پر اهميتي مانند:
-ارائه توصیه هایی برای كارشناسان راديوتراپي براي به حداقل رساندن خطر انتقال COVID-19 در بخش هاي راديوتراپي
ارائه دستورالعمل هایی برای مدیریت وقفه های درمان برنامه ریزی نشده
ارائه راهكارهايي براي پوزيشن دهي، بی حركت سازي بهتر و چگونگي تاييد تصاوير براي RTTs
كه كارشناسان اين روزها با آن درگير هستند پرداخته شود. اميد است كه اين تلاش جمعي بتواند موجبات رشد و ارتقاء سطح كيفي راديوتراپي كشور عزيزمان ايران باشد.
با آرزوي سلامتي و تندرستي
حسن نصرتي

نوشته های مرتبط