پیش گفتار دبیر علمی کنگره

پیش گفتار دبیر علمی کنگره

سلام
اساتيد و دوستان گرامي
افتخار دبير علمي سمينار سالانه كلينيكال انكولوژي به من داده شد
در جلسات متعدد و آماده سازي جهت برگزاري هر چه بهتر اين سمينار علاوه بر تاكيد برطرح مباحث بروز انكولوژي و دعوت از اساتيد مطرح راديوانكولوژي وفيزيك رايوتراپي بين المللي، تلاش ما بر برگزاري حضوري كنفرانس به صورت همه جانبه پس ازمعضل جهاني كوويد ١٩ بود
باشد كه در اين مهم موفق بوده باشيم
دوستدار همگي
دكتر عارف پور

نوشته های مرتبط